html templates

Okruhy Najčastejších Tém

KDE NÁJSŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV A AKO ICH OSLOVIŤ A ZÍSKAŤ

 kde sú naši zákazníci - zmena uhlu pohľadu
- oslovenie nového zákazníka osobne, telefonicky a online (FB, Linkedin, Email)
- techniky na oslovenie známych vs neznámych
- ako zaujať zákazníka tak, aby sám chcel s nami spolupracovať
- ako získať na zákazníka číslo, že nám ho dá sám a bez nátlaku
- ako získať vysnívaného klienta a vyhnúť sa problémovým klientom
- ako vypracovať stratégiu na postupné získavanie veľkých klientov
- čo povedať keď zákazník váha
- námietky pri pozývaní, ako im predchádzať a ako ich zdolať
- ako premeniť klientka "nie", na klienta, ktorý chce

AKO ZVÝŠIŤ SVOJE PREDAJE A AKO LEPŠIE PREDÁVAŤ

- ako predať samého seba
- ako predať produkty
- ako predať firmy
- námietky pri predaji a ako im predchádzať a ako na ne reagovať
- ako predávať bez predávania
- konkrétne techniky z praxe na zvýšenie predajov
- predajný rozhovor postup - dôležité kroky a časté chyby
- čo po predaji, aby klient neodišiel - ďalšie kroky
- čo s ľuďmi, ktorí prejavili záujem a nekúpili

AKO PRACOVAŤ S KLIENTOM, ABY TO BOLO MAXIMÁLNE ÚČINNÉ

- typológia klientov, ako pracovať s rôznymi typmi klientov
- ako mať klientov, ktorí vás odporúčajú
- ako vytvárať kvalitný vzťah
- fázy klienta a ako s ním v komunikovať
- najčastejšie námietky stálych klientov
- riešenie problémov a sťažností klientov
- čo robiť keď nám klienti odchádzajú
- šablóny na prácu s klientom
- ako si viesť evidenciu
- ako robiť špičkový servis

AKO KOMUNIKOVAŤ A PRACOVAŤ S RôZNYMI OSOBNOSTNÝMI TYPMI 

- osobnostné typy a praktické tipy na komunikáciu s nimi
- čo ich zaujme a čo ich znechutí
- ako sa stať chamelónom v komunikácii s rôznymi ľuďmi
- ako sa naučiť hovoriť ľuďom veci tak, aby nám porozumeli
- ako odstrániť z komunikácie nedorozumenia a konflikty
- ako sa stať chamelónom v komunikácii s rôznymi ľuďmi

AKO S HOCIKÝM TELEFONOVAŤ PRIRODZENE A ÚČINNE

- čo rozhodne pri telefonovaní vo váš prospech
- ako cez telefón dohodnúť stretnutie
- ako docieliť cez telefón, čo chceme
- aký tón hlasu, rytmus, slová voliť
- ako sa naučiť telefonovať s ľahkosťou a bez strachu
- osnovy rôznych telefonátov rôznym typom klientov
- čo určite pri telefonovaní nehovoriť a nerobiť

AKO NÁBOROVAŤ A BUDOVAŤ SILNÝ NEZÁVISLÝ TÍM

 ako prelomiť strach z náborovania
- ako postaviť tím do 3 mesiacov
- čo sú najčastejšie bloky ľudí pri náborovaní a ako im predchádzať
- ako predísť odchádzaniu ľudí z vášho tímu
- postup náborovania krok za krokom
- námietky náborovacie - a ako im predchádzať a ako na ne reagovať
- čo ďalej s niekým, kto povedal nie, áno, možno, premyslím si atď,
- evidencia a tipy ako udržiavať a budovať vzťah s niekým kto sa nezaregistroval
- typológia ľudí, ktorých náborujeme
- tipy na motiváciu k náboru
- silné vety, ktoré fungujú

AKO VIESŤ A MOTIVOVAŤ TÍM a AKO S NÍM EFEKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ

- typológia ľudí v našich tímoch
- aké motivácie komu a na čo voliť
- ako dodať silu a energiu tímu
- ako komunikovať s tímom, aby sa budoval tímový duch
- čo nikdy nerobiť ako líder
- ako pozývať na školenia
- ako oceňovať ľudí
- ako viesť tímovky
- ako viesť akcie s hosťami zamerané na nábory a predaj
- ako písať newslettery a čo do nich dať
- ako komunikovať so samospotrebiteľmi a motivovať ich
- tipy ako motivovať k objednávke
- ako viesť školenia a ako a čo školiť
- s kým už v tíme nepracovať
- ako promovať sklad, a firemné motivácie
- kľúčové body pri práci s novým človekom , s novým lídrom
- budovanie lídrov
- šablóny pre rôzne úrovne aktívnych ľudí
- námietky členov tímu k skladu, práci

MARKETING A PROMO - AKO SA ODLÍŠIŤ NA TRHU A INÉ TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

- Branding - ako nedať konkurencii šancu
- čo by malo a nemalo byť na vizitkách
- ako si vytvoriť vlastnú značku na trhu
- ako a čím sa odlíšiť od konkurencie
- ako zabezpečiť, aby si nám potenciálni klienti vybrali
- Videomarketing - ako podceňovaný nástroj marketingu
- ako jednoducho vytvoriť svoje prvé video
- ako vytvoriť školiace video pre klientov, či tím
- ako vytvoriť predajné video
ako nahrať video na web
Email Marketing
- ako písať emaily, ktoré majú úspech
- vyvorenie automatizovaných newsletterov, kampaní, autoresponderov
ako písať emaily aby ich ľudia čítali
Web Marketing
- čo dať na webové stránky
- čo sú nevyhnutné časti webových stránok
- ako vytvoriť rýchlu stránku
- Grafikom sám sebe
- jednoduchá tvorba plagátikov, obrázkov
- darčekové kupóny a poukážky

BLOGOVANIE - BLOG vs VLOG

- ako jednoducho vytvoriť svoj prvý blog
- čo písať do blogu
- ukážky chýb v blogu
- čo má obsahovať blog, ktorý priťahuje správnych klientov

AKO EFEKTÍVNE POUŽÍVAŤ FACEBOOK A INÉ SOCIÁLNE MÉDIÁ

- ako písať príspevky, aby zaujali potenciálnych klientov, ľudí do tímu
- ako oslovovať cez facebook - aby to malo efekt
- čo NErobiť, čo odháňa klientov
- ako si nastaviť osobný profil a fun page
- čo by malo a nemalo byť na fb profile
- ako často a čo prispievať na facebook
- prečo nekopírujte od ostatných na facebooku
- stratégie na Linkedin, Twitter, Instagram, Pinterest

SAMI SEBE KOUČOM : AKO PRACOVAŤ SÁM/A SO SEBOU, ABY SME DLHODOBO DOSAHOVALI SKVELÉ VÝSLEDKY A UŽÍVALI SI ŽIVOT A RODINU.

- zlom svoje limity - plánovanie mesiaca
- ako postupovať pri strategickom plánovaní a ako si ho rozdeliť na akčné kroky

- práca s predsudkami
- práca s obavami
- práca s blokmi
- práca s vizualizáciou

- ako zvládať biznis popri práci a rodine
- ako zvládať biznis popri nej práci
- ako udržať v rovnováhe rodinu,kariéru a zdravie
- ako pracovať, keď vás okolie nepodporuje
- ako pracovať s financiami

- techniky na zvýšenie energie
- techniky na uvoľnenie mysle
- techniky na uvoľnenie stresu a tlaku
- techniky na odstránienie strachu a obáv

- ako predvídať nástrahy, problémy, komplikácie a konflikty a ako im predchádzať
- ako odhaliť negatívnych, manipulatívnych ľudí a ako vystúpiť z ich vplyvu
- ako sa vysporiadať s perfekcionizmom